ค่าหลัก ระบบสินค้าคงคลัง

ค่าหลักระบบลูกหนี้ สำหรับกำหนดประเภท กลุ่มลูกหนี้ มิติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  และนำไปช่วยในการสร้างความสมบูรณ์ ของการกำหนดค่า  “ข้อมูลสินค้า ” และ “ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม” โดยมีผลต่อการจัดการระบบต่อไปรวมถึงรายงาน ทีต้องการได้เป็นระเบียบ ตามความต้องการ

** ข้อมูลหลักที่สำคัญ  จำเป็นต้องกำหนดก่อนการใช้งาน  ได้แก่  กำหนดหน่วยนับสินค้า  กำหนดคลังสินค้า  กำหนดที่เก็บสินค้า  และ  เพิ่มคลังและที่เก็บอัตโนมัติ

เมนูที่ใช้กำหนดค่าหลักที่เกี่ยวกับสินค้าทั้งหมด

 

กำหนดค่ากลุ่มสินค้าหลัก

 

กำหนดกลุ่มสินค้าย่อย

 

กำหนดยี่ห้อสินค้า

 

กำหนดรุ่นสินค้า

 

กำหนดสีสินค้า

 

กำหนดขนาดของสินค้า

 

กำหนดรูปแบบของสินค้า

 

กำหนดเกรดสินค้า

 

กำหนดหมวดสินค้า

 

กำหนดรูปทรงสินค้า

 

กำหนดชื่อมิติของสินค้า

 

กำหนดมิติสินค้า

**กำหนดหน่วยนับของสินค้า  : มีผลต่อการจัดการและกำหนดค่าด้านหน่วยนับทุกประเภท การขายซื้อ สินค้าชุด สินค้าหลายหน่วยนับ

กำหนดหน่วยนับสินค้า

 

กำนดคลังสินค้าและที่เก็บสินค้าเพิ่ม  :  ถ้ามีการกำหนดคลังและที่เก็บสินค้าเพิ่มใหม่ ต้องไปทำการ  “เพิ่มที่คลังสินค้าและที่เก็บอัตโนมัติ” ที่กำหนดค่าหลักสินค้าทุกครั้งเสมอ

กำหนดคลังสินค้า
กำหนดที่เก็บสินค้า

กำหนดพิกัดศุลกากร กรณีการส่งออก และเก็บหลักฐานการขอคืนอากร

กำหนดพิกัดศุลกากร

 

กำหนดประเภทการเบิก

 

กำหนดเหตุผลการปิดสินค้า (เลิกใช้)

เมนู เพิ่มคลังสินค้าและที่เก๋บอัตโนมัติในรายละเอียดสินค้า กรณีที่มีการเพิ่มคลังหรือที่เก็บสินค้าใหม่ **  สำคัญมาก  หากไม่ต้องการเพิ่มทุกคลังต้องไปกำหนดเองที่รายละเอียดสินค้า**

เพิ่มคลังและที่เก็บสินค้าอัตโนมัติ

 

ไปที่ตั้งค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง