ส่งคืนสินค้า/ราคาผิด

ส่งคืนสินค้า

 

ยกเลิกส่งคืนสินค้า

 

กระบวนการรับสินค้แบบทะยอยรับ

รับสินค้า –>ส่งคืนสินค้า/ราคาผิด –>ตั้งหนี้เจ้าหนี้–>เพิ่มหนี้จากใบตั้งหนี้–>ลดหนี้จากใบตั้งหนี้