ใบสั่งขาย

ระบบใบสั่งขาย  เป้นระบบการขายหลังร้าน ที่เป็เครื่องมือสื่อสารระหว่าง ฝ่ายขาย คลังสินค้า แคชเชียร์  ในการออกคำสั่งขายส่งไปยังแคชเชียร์ เพื่อเก็บเงินและออกใบเสร็จใบกำกับภาษี อีกทั้งส่งพิมพ์เป็นใบจัดสินค้าให้ คลังสินค้าได้อีกด้วย

 ใบเสนอราคา  —>  สั่งซื้อ/สั่งจอง —>  ใบสั่งขาย  —>  ขายสินค้าและบริการ