ขอเบิกสินค้า/วัตถุดิบ

ระบบการเบิกและขอเบิกสินค้าและวัตถุดิบ สามารถสร้างการทำงานให้สอดคล้องได้หลากลาย ไม่ว่าจะเบิกใช้ภายใน เบิกไปผลิต  หรือ เบิกไปเป้นค่าใช้จ่ายต่างๆของกิจการ ขอเบิกสินค้าและวัตถุดิบ [caption id="attachment_1583" align="alignnone" width="1914"] ขอเบิกสินค้าและวัตถุดิบ[/caption]