รายละเอียดเจ้าหนี้

การตั้งค่ารายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นการตั้งค่า เพิ่มเติม สำหรับการบริหารและจัดการ รวมถึงรายงานต่างๆให้เป็นไปตามที่ธุรกิจออกแบบไว้เกี่ยวกับการบริหารเจ้าหนี้การค้า โดย รายละเอียดเจ้าหนี้ให้รายละเอียดช่อง tab รายละเอียดเพิ่มเติม  มี Tabย่อยต่างๆ ซึ่งไว้กำหนดให้มีระดับรายละเอียดได้หนี้ที่ละเอียด TAB 1 รายละเอียด :   กำหนดเงื่อนไขต่างๆ ต่อเจ้าหนี้รายนี้ TAB 2 มิติ  :  สำหรับ  กำหนด มิติ  กลุ่มหลัก กลุ่มย่อยเจ้าหนี้ TAB 3 ติดต่ออ้างอิง : ชื่อผู้ติดต่อ เจ้าหนี้การค้ารายนี้ TAB 4 สินค้า :  สินค้าหลักๆ ที่ซื้อจากเจ้าหนี้รายนี้ TAB 5 รูปภาพ  :  รูปภาพที่เกี่ยวข้องกัยบเจ้าหนี้การค้า สัญญา หรือเอกสารสำคัญต่างๆ