(3) เงินสดย่อย 709

ใช้สำหรับการบันทึกค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อย  ซึ่ง sml สามารถกำหนดวงงเินสดย่อยได้ไม่จำกัดวงเงิน [caption id="attachment_1428" align="alignnone" width="1600"] เบิกเงินสดย่อย[/caption] การเบิกวงเงินสดย่อย [caption id="attachment_1429" align="alignnone" width="1600"] ยกเลิกเบิกเงินสดย่อย[/caption] การยกเลิกการเบิกวงเงินสดย่อย การรับคืนวงเงินสดย่อย [caption id="attachment_1431" align="alignnone" width="1600"] รับคืนเงินสดย่อย[/caption] การยกเลิกรับคืนวงเงินสดย่อย [caption id="attachment_1430" align="alignleft" width="1600"] ยกเลิกรับคืนเบิกเงินสดย่อย[/caption]