(iii) คำสั่ง,คีย์ลัด จอขายPOS Lite

Function Key F1=Help F2=ค้นหาสินค้า F3=ค้นหาสมาชิก F4=ค้นหาพนักงานขาย F5=ค้นหาลำดับสินค้า F6=ค้นหาลูกค้า F11=คิดเงิน (ปิดการขาย) คำสั่งพิเศษ (ป้อนที่ช่อง Barcode) ***=ลบรายการสุดท้าย *1*xxx=แก้ราคา (xxx=ราคาใหม่) วิธีป้อน *1*10 คือกำหนดให้ราคาใหม่เท่ากับสิบบาท *2*xxx=แก้ส่วนลด (xxx=ส่วนลด เช่น 10%) วิธีป้อน *2*10% คือกำหนดส่วนลดใหม่เท่ากับ 10% สามารถลดเป็นขั้นได้ เช่น 10%,5% หรือ 10,5% กรณีไม่มี % ตามหลังโปรแกรมจะถือว่าลดเป็นบาท *3*xxx=แก้ไขรายละเอียดการจ่ายยา *4*xxx=เปลี่ยนหน่วยนับ (xxx=บรรทัดที่ต้องการเปลี่ยน)
*90=เปิดลิ้นชัก *91=เริ่มใหม่ (ล้างหน้าจอขาย) *92=พิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบใหม่ *94=ยกเลิกใบเสร็จ *96=พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อใหม่ *97=พิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ *98=ปิดหน้าจอ *99=คิดเงิน (ปิดการขาย) *51=พิมพ์ใบเสร็จตามช่วง *52=พิมพ์ใบสรุปการขายประจำวัน *60=รายละเอียดสมาชิก *71=พักบิล *72=เลือกบิลพัก *73=ล้างบิลพัก *75=แสดงเคลื่อนไหวแต้มสะสม *80=สรุปการขาย *81=เปิดกะ *82=รับเงิน (เงินทอน) *83=ส่งเงิน *84=ปิดกะ (ให้ส่งเงินก่อนปิดกะ) *86=แสดงฉลากยาก่อนพิมพ์ *87=พิมพ์ฉลากยา *88=แสดงบิลยกเลิก *89=แสดงบิลขาย
+x=เพิ่มจำนวนสินค้าล่าสุด (x=จำนวนที่เพิ่ม เช่น +1) -x=ลดจำนวนสินค้าล่าสุด (x=จำนวนที่ลด เช่น -1)