(2) รายละเอียดลูกหนี้ Lite

ารตั้งค่ารายละเอียดลูกหนี้ เป็นการตั้งค่า เพิ่มเติม สำหรับการบริหารและจัดการ รวมถึงรายงานต่างๆให้เป็นไปตามที่ธุรกิจออกแบบไว้เกี่ยวกับการบริหารเจ้าหนี้การค้า โดย รายละเอียดลูกหนี้ให้รายละเอียดช่อง tab รายละเอียดเพิ่มเติม  มี Tabย่อยต่างๆ ซึ่งไว้กำหนดให้มีระดับรายละเอียดได้หนี้ที่ละเอียด
  • รายละเอียด
  • การจ่ายเงิน
  • มิติ
  • ติดต่ออ้างอิง
  • สินค้า
  • รูปภาพ
รายละเอียด : กรณีที่กำหนดรายละเอียด ต่างที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในระบบอื่นๆที่เกียวข้อง  รายงานต่างเข่น เขตการขาย พนักงานขาย  ระบบการให้และควบคุมสินเชื่อ   การจ่ายเงิน :  เงื่อนไขการวางบิล  และการเก็บเงิน และประเภทการส่งมอบ   มิติ : กำหนดกลุ่มหลัก กลุ่มย่อย และมิติเพิ่มเติมลูกหนี้   ติดต่ออ้างอิง :   ผู้ติดต่ออ้างอิง   สินค้า : รายการสินค้ากับรายนี้ที่ขายลูกค้า รายการติดตามพิเศา ข้อกำหนดพิเศษสินค้า   รูปภาพ : สำหรับเพื่อเก็บไฟล์ลูกค้า สัญญา หรือหนังสืออนุมัติวงเงินเครดิต