ขายสินค้า

     ในการขาย ในเมนุนี้จะมีผล คือ  สินค้าคงเหลือจะลดลง และ ยอดลูกหนี้จะเพื่มขึ้น(กรณีขายเงินเชื่อ)  และเงินสด ธนาคาร บัตรเคริดต จะเพิ่มขึ้น(กรณีขายสดรับเงินทันที) อีกทั้ง  บันทึกรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม  และ  ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย(ที่ถูกลูกค้าหักไว้)

** คลิก  “อักษรสีน้ำเงิน”   ล่างรูปภาพเพื่อ link ไปดูหน้าที่เกี่ยวข้อง **

* การกำหนดลูกหนี้     ** การกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร

* กำหนดพนักงาน    **กำหนดกลุ่มพนักงาน”

*ระบบ “ใบเสนอราคา”   **ระบ ใบสั่งจอง/สั่งซื้อ    ***ระบบใบสั่งขาย”

* กำหนด “ข้อมูลสินค้า”

กรณีขายสด :    เรียนรู้เพิ่มเติม “วิธีการรับชำระเงินทุกเมนู”