กำหนดค่าเริ่มต้น SML POS Std

กำหนดค่าเริ่มต้น SML POS Std