รับเงินมัดจำ

ระบบรับเงินมัดจำ กรณีที่ลูกค้าจ่ายเงินก่อนและบริษัทออกบกำกับภาษีให้ลูกค้า และนำมาหักล้างตอนส่งสินค้า

บันทึกรับเงินมัดจำ

 

รับคืนเงินมัดจำ :  กรณีลูกค้าขอคืนเงินมัดจำ เราจะทำการออกใบลดหนี้ให้กับลูกค้าและคืนเงินไปให้

 

กรณีต้องการยกเลิก

ยกเลิกใบรับเงินมัดจำ

 

ยกเลิกคืนเงินมัดจำ