บันทึกเจ้าหนี้ยกมา

สำหรับบันทึกยอดกมาของเจ้าหนี้การค้า หรือเจ้าหนี้กิจการประเภทอื่นๆ  โดยแบ่งเป็น ยอดเจ้าหนี้ยกมา ยอดลดหนี้เจ้าหนี้ยกมา  และยอดเพิ่มหนี้เจ้าหนี้ยกมา

 

ยอดเจ้าหนี้ยกมา

ยอดลดหนี้เจ้าหนี้ยกมา 

ยอดเพิ่มหนี้เจ้าหนี้ยกมา

 

ต่อระบบ

บันทึก เจ้าหนี้อื่นๆ

รับวางบิลและจ่ายเจ้าหนี้