(1) ข้อมูลเจ้าหนี้ Lite

ในเมนูนี้จะใช้สำหรับ ตั้งค่ารหัส  เจ้าหนี้การค้า หรือ Supplier ตัวแทน และนำไปใช้สำหรับระบบ ทุกระบบ กำหนดเจ้าหนี้ :  สำหรับการสร้างรหัส ชื่อเจ้าหนี้ และรายการที่สำคัญ หลักๆของเจ้าหนี้ เช่น รหัส ชื่อ ที่อยู่ เลขที่ผู้เสียภาษี สาขา และสถานะการใช้งาน [caption id="attachment_1138" align="alignnone" width="1366"] กำหนดเจ้าหนี้[/caption]