กำหนดค่าเริ่มต้น ค่าหลัก และระบบสาขา

กำหนดค่าเริ่มต้น ค่าหลัก และระบบสาขา