ค่าหลัก ระบบขาย

ค่าหลักระบบขาย  สำหรับกำหนดค่าตั้งต้นของระบบขายหลังร้านและขาย  Point of Sale โดยมีผลต่อการจัดการระบบต่อไปรวมถึงรายงาน ทีต้องการได้เป็นระเบียบ ตามความต้องการ

โดยการตั้งค่าที่มีผลรายงาน และการจัดการระบบขายหลังร้าน คือ กำหนดเขตการขาย  และ การกำหนดกลุ่มอนุมัติวงเงิน

กำยนหดเขตการขาย
กำนหดกลุ่มอนุมัติวงเงิน

ส่วนการตั้งค่าที่มีผลรการจัดการระบบขาย point of sale ได้แก่ การ กำหนดและออกแบบหน้าจอขาย POS   และ การ  Download ระบบเสียงพูดหน้าจอขาย

ออกแบบหน้าจอขาย POS

ระบบเสียงพูดหน้าจอขาย