ค่าหลัก ระบบเจ้าหนี้

ค่าหลักระบบเจ้าหนี้  สำหรับกำหนดประเภท กลุ่มเจ้าหนี้ มิติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  และนำไปช่วยในการสร้างความสมบูรณ์ ของการกำหนดค่า  "ข้อมูลเจ้าหนี้"  โดยมีผลต่อการจัดการระบบต่อไปรวมถึงรายงาน ทีต้องการได้เป็นระเบียบ ตามความต้องการ ป็นการกำหนดค่าหลักโดยกำหนดค่าต่างๆ ได้ดังนี้    ประเภทเจ้าหนี้   กลุ่มเจ้าหนี้หลัก  กลุ่มเจ้าหนี้ย่อย   มิติเจ้าหนี้ [caption id="attachment_1024" align="alignnone" width="1366"] กำหนดประเภทเจ้าหนี้[/caption] [caption id="attachment_1025" align="alignnone" width="1366"] กำหนดเจ้าหนี้หลัก[/caption] [caption id="attachment_1026" align="alignnone" width="1366"] กำนหนดเจ่้าหนี้ย่อย[/caption] [caption id="attachment_1027" align="alignnone" width="1366"]กำนหดได้มากถึง  10 มิติ กำหนดมิติเจ้าหนี้[/caption]