การตั้งค่าสินค้าชุด(Series Product)

สินค้าชุด (Series products) สำหรับการตั้งค่า นำสินค้าหลายๆรายการ มารวมกันเป็น ชุด เพื่อขาย   โดยกำหนดราคาขายแยกแต่สินค้านำมารวมกันเป็นราคาชุด   ข้อมูลสินค้า