การสำรองข้อมูลและการนำข้อมูลกลับมาใช้

Sml สำลองข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยวิธีง่ายๆ  แบ่งเป็นการทำงานออกคือ  การสำรองข้อมุล และ การนำข้อมูลสำรองกลับมาใช้

การสำรองข้อมูล

 

การนำข้อมูลกลับมาใช้