จ่ายเงินล่วงหน้าและรับคืนเงิน

จ่ายเงินล่วงหน้า :  ใช้ในกรณีมีการจ่ายเงินออกไปก่อน  รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้า  : กรณี รับคืนเงินที่จ่ายล่วงหน้าออกไป [caption id="attachment_1201" align="alignnone" width="1600"] รับคืนเงินล่วงหน้า[/caption] link อ้างอิง การยกเลิกเอกสารจ่ายเงินล่วงหน้า  และ ยกเลิกคืนเงินล่วงหน้า [caption id="attachment_1204" align="alignnone" width="1600"] ยกเลิกจ่ายเงินล่วงหน้า[/caption] [caption id="attachment_1205" align="alignnone" width="1600"] ยกเลิกรับคืนเงินล่วงหน้า[/caption]