ค่าหลัก ระบบสินทรัพย์

ค่าหลักระบบสินทรัพย์  สำหรับกำหนดประเภท กลุ่มสินทรัพย์ ที่ตั้ง ผู้ใช้งานและการบำรุงรักษา และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  และนำไปช่วยในการสร้างความสมบูรณ์ ของการกำหนดค่า  “ข้อมูลสินทรัพย์ " โดยมีผลต่อการจัดการระบบต่อไปรวมถึงรายงาน ทีต้องการได้เป็นระเบียบ ตามความต้องการ กำหนดการตั้งค่าหลัก ดังนี้ [caption id="attachment_1105" align="alignnone" width="1366"] กำหนดประเภทสินทรัพย์[/caption]     [caption id="attachment_1106" align="alignnone" width="1366"] กำหนดตำแหน่งที่ตั้งสินทรัพย์[/caption]   [caption id="attachment_1107" align="alignnone" width="1366"] กำหนดการบำรุงรักษาสินทรัพย์[/caption]   [caption id="attachment_1108" align="alignnone" width="1366"] กำหนดหน่วยการบำรุงรักษาสินทรัพย์[/caption]   [caption id="attachment_1109" align="alignnone" width="1366"] กำหนดประเภทการตัดจำหน่าย[/caption]