ข้อมูลลูกหนี้

 

กำหนดลูกหนี้ :  สำหรับการสร้างรหัส ชื่อลูกหนี้ และรายการที่สำคัญ หลักๆของลูกหนี้ เช่น รหัส ชื่อ ที่อยู่ เลขที่ผู้เสียภาษี สาขา และสถานะการใช้งาน และกำหนด สมาชิก

กำหนดลูกหนี้