การตั้งค่าพิเศษที่รองรับตามประเภทธุรกิจ

รองรับหลากหลายธุรกิจ เช่น ซื้อมาขายไป, นำเข้า, ส่งออก, โรงงาน, โรงพยาบาล

 • รองรับการทำงานได้ทุกธุรกิจ ที่ต้องการโปรแกรมระบบบัญชี เริ่มตั้งแต่การบริหารงานขาย, ขายสินค้า, ซื้อสินค้า, คลังสินค้า ไปจนถึงปิดงบการเงิน
 • รองรับการทำงานแบบสาขา โดยแยกปิดงบแต่ละสาขา, ระบบภาษีแยกสาขา (แบบรวมก็ได้), ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเชื่อมทุกสาขา
 • สต๊อกสินค้า รองรับการทำงานแบบหลายหน่วยนับ, หน่วยนับขนาน, หน่วยตรวจนับ โดยไม่ต้องทำการแตกหน่วยนับให้ยุ่งยาก การคำนวณหน่วยนับทุกอย่างเป็นไปอย่างอัตโนมัติ
 • ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคา และบริหารสินทรัพย์
 • เชื่อมโยงทุกฝ่ายเข้าหากัน เช่น พนักงานขาย, พนักงานบัญชี, ผู้บริหาร สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Lan ภายในสำนักงาน และทำงานผ่าน Internet
 • รองรับการทำงานแบบ Data Center เพื่อการขยายสาขาในอนาคต
 • สามารถเชื่อมข้อมูลไปยัง Excel แบบ Real Time ผ่านระบบ Web Service เพื่อทำกราฟ, OLAP

ความสามารถเพิ่มเติม สำหรับร้านจำหน่ายอะไหล่

 • กำหนดชื่อสินค้าได้หลายชื่อต่อสินค้าหนึ่งตัว เช่น ตะกร้า=ตะแกรง เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่ สามารถค้นหาอะไหล่ได้สะดวก รวดเร็ว เพราะบางภาคจะเรียกชื่ออะไหล่ไม่เหมือนกัน ทำให้เมื่อลูกค้าโทรมาทั่วประเทศ พนักงานสามารถค้นหาอะไหล่ที่ถูกต้องได้ทันที
 • ระบบจัดสินค้าด้วย Barcode เพื่อป้องกันการจัดส่งอะไหล่ผิดตัว เพราะอะไหล่บาอย่างแยกแยะยาก พนักงานอาจจะผิดพลาดบ่อยๆ ทำให้มีปัญหาในการส่งสินค้าผิดไปยังลูกค้า
 • ระบบจดจำราคาสินค้า และราคาสินค้าเทียบเคียง (ของเทียม) ทำให้สามารถแจ้งราคาให้กับลูกค้าได้ทันที เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจได้ว่าจะซื้ออะไหล่แท้ หรืออะไหล่เทียม พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่า ลูกค้าเคยซื้อไปในราคาเท่าใด
 • ระบบสินค้าชุด เป็นการแนะนำว่า เมื่อซื้ออะไหล่ชิ้นนี้ จะต้องซื้ออะไหล่ตัวใดบ้าง เพื่อให้ครบชุด

ความสามารถเพิ่มเติม สำหรับร้านจำหน่ายรองเท้า, เสื้อผ้า

 • สามารถทำสต๊อกสินค้าแยก สี,ขนาด (Size),รูปแบบ (Style) ได้ โดยกำหนดรหัสสินค้าเพียงตัวเดียว สามารถรู้ยอดของเหลือสินค้าแต่ละสี แต่ละขนาด แต่ละแบบ
 • สามารถกำหนดราคาแยกตาม สี,ขนาด (Size),รูปแบบ (Style)

ความสามารถเพิ่มเติม สำหรับสำนักงานบัญชี

 • เพิ่มความสามารถในด้านการบันทึกข้อมูลรายวันแบบเร็ว เพื่อให้บันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่องได้ง่าย เช่น บิลขายทั้งเล่ม สามารถบันทึกได้ในคราวเดียว โดยโปรแกรมมีคำสั่งในการช่วยบันทึกให้เรียบร้อย
 • มีระบบตรวจสอบงบ โดยสามารถกด Drill Down ได้้ลึกจากงบจนถึงเอกสารต้นทาง

ความสามารถเพิ่มเติม สำหรับร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์, ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ, ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า และธุรกิจที่บริหารสินค้าด้วย Serial Number

 • เมื่อมีการรับสินค้า สามารถยิง Barcode ได้โดยมี รหัสสินค้า, หมายเลขเครื่อง, ผู้รับประกัน
 • สามารถตรวจสอบได้ว่า หมายเลขเครื่อง อยู่ที่สาขาใดพร้อมทั้ง วิเคราะห์ราคาต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงได้ (แยกตามหมายเลขเครื่อง) ทำให้ลดความเสี่ยงในการสต๊อกสินค้าได้เป็นอย่างมาก
 • สามารถทำรายการซื้อ, โอน, เบิก, ขาย ได้โดยใช้หมายเลขเครื่อง (Serial Number) ทำให้แม่นยำทั้งเรื่องจำนวนสินค้า การเครม และต้นทุน
 • ขายสินค้าจัดชุดได้ พร้อมทั้งระบบวิเคราะห์สินค้าแต่ละชุด
 • เชื่อมต่อได้ทุกสาขา เพื่อบริหารสต๊อกแบบภาพรวม และสามารถขอเบิกสินค้าระหว่างสาขาได้