วิธีรับเงินจากการขาย POS

ระบบขาย POS  สามารถทำการรับเงินได้หลายรูปแบบ ทั้งเงินสด บัตรเครดิต  คูปอง และการนำใบรับเงินล่วงหน้า  หรือมัดจำมาตัดชำระจากการขายหน้าจอ Point of sale (POS)

รับชำระเงินPOS-ด้วยเงินสด-page-1
รับชำระเงินPOS-ด้วยเงินสด-page-2
การรับชำระเงินจากการขายPOS-ด้วยบัตรเครดิต
การรับชำระเงินจากการขายPOS-ด้วยคูปอง

 

ารรับชำระเงินจากการขายPOS-ด้วยคูปอง

การรับชำระเงินจากการขายPOS-ตัดมัดจำรับ
การรับชำระเงินจากการขายPOS-ตัดเงินล่วงหน้า

วีดีโอ :  สอนการรับเงินของระบบ POS (Point of Sale)