(4) ตั้งหนี้เจ้าหนี้อื่นๆ 636

สำหรับการตั้งหนี้เจ้าหนี้อื่นๆ สำหรับ กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งเจ้าหนี้การค้า ระบบ sml ได้ออกแบบมาให้ทำงานเพื่อการบันทึกรายการและการวิเคราะห์แยกออกมา และสามารถติดตามในทะเบียนเจ้าหนี้ได้ โดยระบบตั้งหนี้อื่นๆมีกระบวนการดังนี้
  • การตั้งหนี้อื่นๆ/ยกเลิก
  • ลดหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ /ยกเลิก
  • เพิ่มหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ /ยกเลิก
 

การตั้งหนี้อื่นๆ/ยกเลิก

การตั้งหนี้อื่นๆ AP ยกเลิกการตั้งหนี้อื่นๆ AP  

ลดหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ /ยกเลิก

ลดหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ    ยกเลิกลดหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ  

เพิ่มหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ /ยกเลิก

เพิ่มหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ   ยกเลิกเพิ่มหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ   ต่อ ระบบ จ่ายและวางบิลเจ้าหนี้