เพิ่มหนี้/ราคาผิด AP

 

เพิ่มหนี้ราคาผิด เจ้าหนี้