(1) บันทึกรายได้อื่นๆ 701

   ในการรับหรือบันทึกรายได้อื่นๆ ในเมนูนี้จะมีผล  คือ  บัญชีรายได้(ที่กำหนดไว้)จะเพิ่ม  และเงินสด ธนาคาร บัตรเคริดต จะเพิ่มขึ้น(กรณีขายสดรับเงินทันที) อีกทั้ง  บันทึกรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)  และ  ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย(ที่ถูกลูกค้าหักไว้)
** คลิก  “อักษรสีน้ำเงิน”   ล่างรูปภาพเพื่อ link ไปดูหน้าที่เกี่ยวข้อง ** *กำหนดข้อมูลลูกหนี้ *กำหนด รูปแบบเลขที่เอกสาร   ** กำหนดรหัสรายได้ กรณีรับรายได้อื่นเป็นเงินสด :    เรียนรู้เพิ่มเติม “วิธีการรับชำระเงินทุกเมนู”