เปลี่ยนรหัสผ่าน

ในการแก้ไขผู้ดูแลระบบนั้นสามารถแก้ไขได้ 2 ส่วนคือ ในส่วนของ “การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้” และในส่วนของ “การเปลี่ยนรหัสผ่าน” ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนได้จากในหัวข้อนี้ด้วย