ค่าหลักระบบลูกหนี้

ค่าหลักระบบลูกหนี้ สำหรับกำหนดประเภท กลุ่มลูกหนี้ มิติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  และนำไปช่วยในการสร้างความสมบูรณ์ ของการกำหนดค่า  “ข้อมูลลูกหนี้”  โดยมีผลต่อการจัดการระบบต่อไปรวมถึงรายงาน ทีต้องการได้เป็นระเบียบ ตามความต้องการ

เป็นการกำหนดค่าหลักโดยกำหนดค่าต่างๆ ได้ดังนี้    ประเภทลูกหนี้   กลุ่มลูกหนี้หลัก  กลุ่มลูกหนี้ย่อย   มิติลูกหนี้  เหตุผลอนุมัติวงเงิน เงื่อนไขการวางบิล  เงื่อนไขการรับเช็ค  เงื่อนไขการชำระเงิน  และ กำหนดวันครบชำระเงินผิดวงเงินอัตโนมัติ

กำหนดประเภทลูกหนี้.

 

กำหนดกลุ่มลูกหนี้หลัก

 

กำหนดกลุ่มลูกหนี้ย่อย

 

กำหนดมิติลูกหนี้

 

 

กำหนดเหตุผลอนุมัติวงเงิน

 

กำหนดเงื่อนไขการวางบิล

 

กำหนดเงื่อนไขการรับเช็ค
กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน
กำหนดวันครบกำหนดชำระ

ตั้ง ค่าเริ่มต้นอื่นๆ

การกำหนด  เพิ่มข้อมูลลูกหนี้