(3) บันทึกเจ้าหนี้ยกมา 632

สำหรับบันทึกยอดกมาของเจ้าหนี้การค้า หรือเจ้าหนี้กิจการประเภทอื่นๆ  โดยแบ่งเป็น ยอดเจ้าหนี้ยกมา ยอดลดหนี้เจ้าหนี้ยกมา  และยอดเพิ่มหนี้เจ้าหนี้ยกมา   ยอดเจ้าหนี้ยกมา ยอดลดหนี้เจ้าหนี้ยกมา  ยอดเพิ่มหนี้เจ้าหนี้ยกมา   ต่อระบบ บันทึก เจ้าหนี้อื่นๆ รับวางบิลและจ่ายเจ้าหนี้