ซูเปอร์มาเกต อะไหล่รถยนต์

ระบบSupport พิเศษของกิจการ(เพิ่มเติม)

  • การรับสินค้าด้วยบาร์โค๊ต
  • ระบบสินค้าหลายหน้วยนับ
  • สินค้าประกอบชุดขาย
  • โปรโมชั่น
  • ระบบการขายใช้เครื่องชั่งน้ำหนัก