ค่าหลัก ระบบขาย

ค่าหลักระบบขาย  สำหรับกำหนดค่าตั้งต้นของระบบขายหลังร้านและขาย  Point of Sale โดยมีผลต่อการจัดการระบบต่อไปรวมถึงรายงาน ทีต้องการได้เป็นระเบียบ ตามความต้องการ โดยการตั้งค่าที่มีผลรายงาน และการจัดการระบบขายหลังร้าน คือ กำหนดเขตการขาย  และ การกำหนดกลุ่มอนุมัติวงเงิน [caption id="attachment_1031" align="alignnone" width="1366"] กำยนหดเขตการขาย[/caption] [caption id="attachment_1034" align="alignnone" width="1366"] กำนหดกลุ่มอนุมัติวงเงิน[/caption] ส่วนการตั้งค่าที่มีผลรการจัดการระบบขาย point of sale ได้แก่ การ กำหนดและออกแบบหน้าจอขาย POS   และ การ  Download ระบบเสียงพูดหน้าจอขาย ออกแบบหน้าจอขาย POS ระบบเสียงพูดหน้าจอขาย