ระบบเช็ครับ

โครงสร้างการทำงานระบบเช็ครับ ของ  SML   เช็ครับยกมา   บันทึกเช็คนำฝาก   บันทึกเช็คผ่าน   บันทึกเช็คคืน   บันทึกเปลี่ยนเช็ค   บันทึกเช็คขาดสิทธิ์