ค่าหลัก ระบบสินค้าคงคลัง

ค่าหลักระบบลูกหนี้ สำหรับกำหนดประเภท กลุ่มลูกหนี้ มิติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  และนำไปช่วยในการสร้างความสมบูรณ์ ของการกำหนดค่า  “ข้อมูลสินค้า " และ "ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม" โดยมีผลต่อการจัดการระบบต่อไปรวมถึงรายงาน ทีต้องการได้เป็นระเบียบ ตามความต้องการ ** ข้อมูลหลักที่สำคัญ  จำเป็นต้องกำหนดก่อนการใช้งาน  ได้แก่  กำหนดหน่วยนับสินค้า  กำหนดคลังสินค้า  กำหนดที่เก็บสินค้า  และ  เพิ่มคลังและที่เก็บอัตโนมัติ เมนูที่ใช้กำหนดค่าหลักที่เกี่ยวกับสินค้าทั้งหมด   [caption id="attachment_1067" align="alignnone" width="1366"] กำหนดค่ากลุ่มสินค้าหลัก[/caption]   [caption id="attachment_1068" align="alignnone" width="1366"] กำหนดกลุ่มสินค้าย่อย[/caption]   [caption id="attachment_1069" align="alignnone" width="1366"] กำหนดยี่ห้อสินค้า[/caption]   [caption id="attachment_1070" align="alignnone" width="1366"] กำหนดรุ่นสินค้า[/caption]   [caption id="attachment_1071" align="alignnone" width="1366"] กำหนดสีสินค้า[/caption]   [caption id="attachment_1072" align="alignnone" width="1366"] กำหนดขนาดของสินค้า[/caption]   [caption id="attachment_1073" align="alignnone" width="1366"] กำหนดรูปแบบของสินค้า[/caption]   [caption id="attachment_1074" align="alignnone" width="1365"] กำหนดเกรดสินค้า[/caption]   [caption id="attachment_1075" align="alignnone" width="1366"] กำหนดหมวดสินค้า[/caption]   [caption id="attachment_1076" align="alignnone" width="1366"] กำหนดรูปทรงสินค้า[/caption]   [caption id="attachment_1077" align="alignnone" width="1366"] กำหนดชื่อมิติของสินค้า[/caption]   [caption id="attachment_1078" align="alignnone" width="1366"] กำหนดมิติสินค้า[/caption] **กำหนดหน่วยนับของสินค้า  : มีผลต่อการจัดการและกำหนดค่าด้านหน่วยนับทุกประเภท การขายซื้อ สินค้าชุด สินค้าหลายหน่วยนับ [caption id="attachment_1079" align="alignnone" width="1366"] กำหนดหน่วยนับสินค้า[/caption]   กำนดคลังสินค้าและที่เก็บสินค้าเพิ่ม  :  ถ้ามีการกำหนดคลังและที่เก็บสินค้าเพิ่มใหม่ ต้องไปทำการ  "เพิ่มที่คลังสินค้าและที่เก็บอัตโนมัติ" ที่กำหนดค่าหลักสินค้าทุกครั้งเสมอ [caption id="attachment_1086" align="alignnone" width="1366"] กำหนดคลังสินค้า[/caption] [caption id="attachment_1081" align="alignnone" width="1366"] กำหนดที่เก็บสินค้า[/caption] กำหนดพิกัดศุลกากร กรณีการส่งออก และเก็บหลักฐานการขอคืนอากร [caption id="attachment_1082" align="alignnone" width="1366"] กำหนดพิกัดศุลกากร[/caption]   [caption id="attachment_1083" align="alignnone" width="1370"] กำหนดประเภทการเบิก[/caption]   [caption id="attachment_1084" align="alignnone" width="1366"] กำหนดเหตุผลการปิดสินค้า (เลิกใช้)[/caption] เมนู เพิ่มคลังสินค้าและที่เก๋บอัตโนมัติในรายละเอียดสินค้า กรณีที่มีการเพิ่มคลังหรือที่เก็บสินค้าใหม่ **  สำคัญมาก  หากไม่ต้องการเพิ่มทุกคลังต้องไปกำหนดเองที่รายละเอียดสินค้า** [caption id="attachment_1085" align="alignnone" width="1366"] เพิ่มคลังและที่เก็บสินค้าอัตโนมัติ[/caption]   ไปที่ตั้งค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง