การตั้งค่า สินค้าชุด (Series products)

สินค้าชุด (Series products) สำหรับการตั้งค่า นำสินค้าหลายๆรายการ

มารวมกันเป็น ชุด เพื่อขาย   โดยกำหนดราคาขายแยกแต่สินค้านำมารวมกันเป็นราคาชุด

 

ข้อมูลสินค้า