ขอเบิกสินค้า/วัตถุดิบ

ระบบการเบิกและขอเบิกสินค้าและวัตถุดิบ สามารถสร้างการทำงานให้สอดคล้องได้หลากลาย ไม่ว่าจะเบิกใช้ภายใน เบิกไปผลิต  หรือ เบิกไปเป้นค่าใช้จ่ายต่างๆของกิจการ

ขอเบิกสินค้าและวัตถุดิบ

ขอเบิกสินค้าและวัตถุดิบ