การตั้งค่าระบบและกำหนดเครื่องPOS

(i) หน้าจอขาย Point of Sale
(ii) เทคนิคการขาย POS
(iii) คำสั่ง,คีย์ลัด จอขายPOS
(iv) เปิด-ปิดกะ รับเงินทอน สรุปเงินประจำวัน POS