ตั้งค่าการค้นหา (item Serch) จอขายPOS

ออกแบบหน้าจอ สำหรับใช้การค้นหา (item Serch)

 

วิธีการกำหนดลำดับการค้นหา  สามารถทำได้สองวิธีคือ แบบธรรมดา   และ แบบเร็ว  ดังนี้

การค้นหาแบบธรรมดา

 

วิธีการกำหนดลำดับการค้นหาแบบรวดเร็ว

 

ตัวอย่างเมื่อดำเนินการเเสร็จ 

 

วีดีโอสอนการใช้งาน