ค่าหลัก ระบบบัญชี

ค่าหลัก ระบบบัญชี

ในส่วนนี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นต่างๆ ของระบบบัญชี  และมีผลต่อการกำหนดค่า การสร้างงบการเงิน งบทดรอง การบันทึกรายการบัญชี  งวดบัญชี
 • การกำนดงวดบัญชี
 • การกำหนดสมุดบัญชี
 • การกำหนดประเภทบัญชี
 • การกำหนดกลุ่มบัญชี
 • การกำหนดกลุ่มบัญชีกระแสเงินสด ( กำลังพัฒนา)
 • กำหนดกลุ่มภาษี ( กำลังพัฒนา)
 • กำหนดปะเภทภาษี ( กำลังพัฒนา)
 • กำหนดหน่วยงาน
 • กำหนดการจัดสรร
 • กำหนดโครงการ
 • กำหนดงาน
 • ออกแบบงบการเงิน
  การกำนดงวดบัญชี [caption id="attachment_1165" align="alignnone" width="1366"] กำหนดงวดบัญชี[/caption]   [caption id="attachment_1166" align="alignnone" width="1366"] กำหนดสมุดบัญชี[/caption]   [caption id="attachment_1167" align="alignnone" width="1366"] กำหนดประเภทบัญชี.[/caption]   กำหนดหน่วยงาน   กำหนดการจัดสรร    กำหนดโครงการ   กำหนดงาน   ใชสำหรับการแยกบัญชีตาม  หน่วยงาน  การจัดสรร โครงการ  และงานที่กำหนดในแต่ละบัญชี [caption id="attachment_1170" align="alignnone" width="1366"] กำหนดหน่วยงาน[/caption] [caption id="attachment_1171" align="alignnone" width="1366"] -กำหนดการจัดสรร[/caption] [caption id="attachment_1172" align="alignnone" width="1366"] กำหนดโครงการ.[/caption] [caption id="attachment_1173" align="alignnone" width="1366"] กำหนดงาน[/caption]     การสร้างงบการเงินด้วยตนเอง  [caption id="attachment_1174" align="alignnone" width="1366"] สร้างงบการเงืนด้วยตนเอง[/caption]