ข้อมูลลูกหนี้

  กำหนดลูกหนี้ :  สำหรับการสร้างรหัส ชื่อลูกหนี้ และรายการที่สำคัญ หลักๆของลูกหนี้ เช่น รหัส ชื่อ ที่อยู่ เลขที่ผู้เสียภาษี สาขา และสถานะการใช้งาน และกำหนด สมาชิก [caption id="attachment_1141" align="alignnone" width="1342"] กำหนดลูกหนี้[/caption]