ค่าเริ่มต้นระบบ

การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบมีความสำคัญมากและเป็นการตั้งค่าการทำงานของกิจการ  โดยสามารถตั้งค่าหลักๆ ก่อนไปสู่การทำรายการรายวันดัยรนี้