ระบบตรวจนับสต๊อก

สำหรับระกบบการตรวจนับสินค้า หลักการตรวจนับของระบบจะทำการ นับสินค้าจริง เข้าไปในระบบ แล้ว ระบบจะคำนวนยอดผลแตกต่างอัตโนมัติ และเมื่ออนุมัติแล้วผู้มีสิทธิปรับปรุงรายการสินค้าก็จะสามารถปรับสต๊อกได้ทันที

 

โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานดังนี้

  • ตรวจนับสินค้า
  • ตรวจนับสินค้าแบบมี Serial number
  • รานงานผลต่างจากการตรวจนับ
  • รายงานแสดงสินค้าที่ไม่มีผลตรวจนับ  แต่มียอดคงเหลือ (กรณีสต๊อกไม่ได้นับหรือไม่มีสต๊อกต้องการปรับขาด)
  • รายงานผลตรวจสอบสินค้ามี Serial Numer
  • ปรับปรุงสต๊อกสินค้า/วัตถุดิบอัตโนมัติ

ตรวจนับสินค้า

 

ปรับปรุงสต๊อกสินค้า/วัตถุดิบอัตโนมัติ

เพิ่มเติมระบบตรวจนับสต๊อก

กรณีที่สินค้าไม่ได้มีการตรวจนับแต่มียอดคงเหลือค้างในระบบ

 

การตรวจนับสินค้าแบบมี serial Nuber

  • ตรวจนับสินค้าแบบมี Serial number
  • รายงานผลตรวจสอบสินค้ามี Serial Numer
  • ปรับปรุงสต๊อกสินค้า/วัตถุดิบอัตโนมัติ