ตั้งหนี้เจ้าหนี้อื่นๆ

สำหรับการตั้งหนี้เจ้าหนี้อื่นๆ สำหรับ กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งเจ้าหนี้การค้า ระบบ sml ได้ออกแบบมาให้ทำงานเพื่อการบันทึกรายการและการวิเคราะห์แยกออกมา และสามารถติดตามในทะเบียนเจ้าหนี้ได้

โดยระบบตั้งหนี้อื่นๆมีกระบวนการดังนี้

  • การตั้งหนี้อื่นๆ/ยกเลิก
  • ลดหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ /ยกเลิก
  • เพิ่มหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ /ยกเลิก

 

การตั้งหนี้อื่นๆ/ยกเลิก

การตั้งหนี้อื่นๆ AP

ยกเลิกการตั้งหนี้อื่นๆ AP

 

ลดหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ /ยกเลิก

ลดหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ 

 

ยกเลิกลดหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ

 

เพิ่มหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ /ยกเลิก

เพิ่มหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ

 

ยกเลิกเพิ่มหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ

 

ต่อ ระบบ จ่ายและวางบิลเจ้าหนี้