(2) วิธีการใช้โปรแกรม SML POS 168

(2) วิธีการใช้โปรแกรม SML POS 168