Install Server & Setup

โดยกำหนดคุ่มือเป็นหัวข้อดังนี้  การติดตั้ง Server, User Manage,DatabaseManage,System Manage

1.การติดตั้ง Server 

2.User Manage

3.Database Manage

4.System Manage